Læs om funkis
Vesterbro i Aalborg
er Danmarks længste gade opført i funkis stil.

Seværdigheder
Seværdigheder

Klik på linket her:

Fotos
Se fotos af Vesterbro

Klik her på linket

Se flot LUFTFOTO - klik her!
 
1. juni 2016:
Indbydelse til alle medlemmer af Vesterbro Gadeforening
KLIK på Download indbydelse nedenfor.
Download indbydelse PDF
Invitation - gratis
Hermed inviteres du og Vesterbro Gadeforening til udstilling på Art & Technology's semesterprojekter d. 19/5 og 20/5 - begge dage er udstillingen åben fra 17-22. Der vil være en guidet tur rundt til de forskellige udstillinger i byen, og denne tur starter på CREATE, Rendsburggade 14. Læs mere her.


Udstillingen finder sted på disse dage:

Torsdag d. 19/5   2016  kl. 17-22

Fredag   d. 20/5   2016  kl. 17-22
Marts 2016:
Mandag, den 14. marts 2016 kl. 18,00
                                hos  Holles Vinstue  i  Algade
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
 
       1.        Valg af dirigent.
        2.        Formandens beretning.
        3.        Fremlæggelse af revideret regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
        4.        Indkomne forslag.
                   (Ifølge vedtægternes § 6 skal forslagene være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
        5.        Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
        6.        Valg af bestyrelse samt suppleanter.
                  (vi vil gerne have nye bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer ønsker ikke genvalg)
        7.        Valg af revisor samt suppleant  (F.H.Jørgensen ønsker ikke genvalg)
        8.        Eventuelt.
 
Bemærk venligst at aftenens aktiviteter starter præcist kl. 18.00 når alle er samlet.
 
Kl. 18.15:   Der serveres lidt at spise og drikke i Holles restaurant-lokalerne.
Vi begynder denne gang aftenen med lidt aftensmad (det er ikke gule ærter). I tilslutning til spisningen vil vi gerne have en uformel drøftelse/snak om de mange tiltag, som foreningen ønsker igangsat. Vi vil gerne have rigtig mange gode ideer til, hvordan Gadeforeningen kan blive mere synlig i hverdagen, og hvad medlemmerne eventuelt forventer der sættes i gang.
 
Kl. 19.30:   Generalforsamlingens gennemførelse samt kaffe m.v.
Formandens orientering, kassererens regnskabsaflæggelse og dagsordenen i sin helhed. Det forventes at debatten om nye tiltag i foreningen samt Ris og Ros m.v. kan fortsætte under det efterfølgende hyggelige samvær.
 
Meld jer nu til  -  og gør aftenen interessant og hyggelig.
 
Hensynet til aftensmad og kaffe m.v. vil vi gerne have besked om deltagerantal senest:
 
 
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 16.00 på telefon 98 11 55 22 eller 40 11 45 22
SÅ blev juletræet tændt !
Tirsdag 24. november 2015 tændtes juletræet på torvet ved Gåsepigen med underholdning af Aalborg Gospel Choir, tale af Sognepræst Jens Kristian Kristiansen, præsentation ved Arne B. Schade, omdeling af chokolade og julekalendere til børnene samt varm gløgg og æbleskiver serveret af restaurant Porto Bello. Det var et hyggeligt arrangement som vi håber kan blive en tradition.
Venlig hilsen Vesterbro Gadeforenings Bestyrelse.
Aalborg, den 24. november 2015

5. marts 2015:
Læs mere om Vesterbro Gadeforening på facebook
5. februar 2015
 
BLIV MEDLEM !
Hvad koster det ?

For at blive medlem kan du tilmelde dig her på foreningens hjemmeside eller kontakte bestyrelsen.

Det koster kr. 400,00 halvårligt.

Bestyrelsesmøder
Læs referat af sidste bestyrelsesmøde afholdt den 30. oktober 2014.
Link
Hvordan finder jeg

Vesterbro i Aalborg?

Vesterbro Gadeforening Aalborg. www.vesterbro-gadeforening.dk . Email: vesterbro-gadeforening@stofanet.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net